free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

LA LLET DE GANEIXA

PER TORNAR A MISTERIS EXPLICATS

1.EL FENOMEN

2.L’EXPLICACIÓ

3.FONT

1.EL FENOMEN

El 1995, les imatges en pedra de Ganeixa, el déu elefant dels hindús, bevien la llet que els fidels li oferien en cullera; la notícia va escampar-se i, des de tot arreu, acudiren fidels a veure com el déu es bevia la llet. Efectivament, la llet de la cullera desapareixia absorbida per la imatge de pedra.

 2.L’EXPLICACIÓ

L’Associació de Científics i Racionalistes de l’Índia va manifestar que el fenomen es devia a la capil·laritat i a la tensió superficial. Van afegir un colorant vermell a la llet i, després d’absorbir-la per capil·laritat, la imatge degotejava una substància vermellosa. El fet va tenir conseqüències polítiques: el govern indi va acusar el partit de l’oposició d’haver difòs el rumor per manipular la gent de cara a les properes eleccions.

En realitat, els pobles de l’Índia, a causa de la ignorància i de la seva tradició religiosa, són molt propensos a donar crèdit a suposats fenòmens paranormals com ara les habilitats dels fakirs o els poders dels gurús.

3.FONT

Font: Piqueras, Mercè: Explicacions ordinàries per a fets extraordinaris Diari AVUI pàgina 32 núm 9.228 7 de juny del 2003