free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

CIÈNCIA I POLÍTICA

1.INTRODUCCIÓ

2.MENÚ

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL

1.INTRODUCCIÓ

La ciència es proposa comprendre els fets del món que ens envolta; el seu mètode consisteix a establir hipòtesis falsables, és a dir, comprovables seguint mètodes experimentals. Les teories són les hipòtesis que han superat la prova experimental, i es segueixen mentre resultin útils per al seu fi: comprendre allò que s'estudia. Per la seva banda, la política no es proposa comprendre res, sinó que es limita a ser el mètode per administrar i governar una societat. En societats lliures, es parteix de l'obvietat que la ciència ha de ser del tot independent de la política; les teories científiques tenen valor només en la mesura que expliquin els fets, i la política, en especial la seva institució -l'Estat- se n'han de mantenir al marge i, en cap cas, intervenir en una qüestió científica.

Dissortadament, aquest principi, en molts casos ha estat -i encara és- una utopia; en règims totalitaris s'han intentat imposar com a científiques idees que no ho eren, en sistemes democràtics, certs partits han intentat fer igual i, finalment, certs grups polítics i ideològics intenten difondre idees pseudocientífiques, en interès dels programes polítics que defensen.

Ací exposarem uns quants exemples de les distorsions i els errors que poden generar-se arran de l'intervencionisme polític en ciència. Naturalment, hi ha d'altres fonts de pseudociència, però ací es tractaran únicament les que tinguin un origen polític

2.MENÚ

L'ARXIU DE SALAMANCA

EL CURRICULUM CIENTÍFIC D'ELENA CEAUCESCU

UN MOMENT CULMINANT DE LA PSIQUIATRIA ESPANYOLA

ELS ALIMENTS TRANSGÈNICS

LA NEGACIÓ DE L'HOLOCAUST

ORÍGENS, FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA VALENCIANA

TRÒFIM LYSENKO I LA CIÈNCIA SOVIÈTICA